मिति २०७२/०७/१५ गतेको निर्णयहरु

१. १८ औं सेजन स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजना गरिने सेजन अर्वाडका लागि सदस्य साथिहरुसंग समाचार माग गर्ने निर्णय गरियो । त्यसका लागि सदस्यहरुले २०७२ कात्तिक मसान्त सम्म समाचार पठाउनु पर्ने गरि सूचनाख जारी गर्ने निर्णय गरियो

२. सेजन अर्वाडका लागि पूर्व अध्यक्षहरु र बर्तमान अध्यक्ष सम्मिलित एक जुरी गठन गर्ने निर्णय गरियो ।

३. सेजन दिवसको अवसरमा प्रकाशन गरिने स्मारिकाको लागि छपाई कार्य सम्वन्धी कामका लागि सीलबन्दी दरभाउ पत्र आहवान गर्ने निर्णय गरियो ।